esportsquenosonfutbol

www.wikipedia.org:

En el seu sentit més ampli, l’esport és qualsevol joc o activitat de lleure, basada en un reglament estricte i que procura millorar el benestar físic i mental de l’ésser humà.

www.enciclopèdia.cat:

Conjunt de les competicions atlètiques i de les activitats connexes.

www.iec.cat (Institut d’Estudis Catalans):

Qualsevol exercici corporal d’agilitat, destresa o força, que es practica individualment o en grup, amb intencionalitat lúdica o competitiva i seguint unes regles establertes.

… però majoritàriament, només es parla de futbol. Hi ha més esports!!

Característiques:

Total de 21 quadres de 40 x 50 cm.

1 quadre d’introducció.

20 quadres amb una fotografia amb el títol, nom de l’activitat o cursa, lloc i any.

Us interessa tenir l’exposició pel vostre centre o local?